Vi håndterer transaksjoner

og andre selskapsrettslige

spørsmål og tvister.

Kombinasjonen av selskapsrettslig spisskompetanse og kommersiell forståelse, gjør våre advokater i stand til å yte høyt kvalifisert rådgivning og bistand overfor virksomhetseiere og daglig ledelse.

Kontakt

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Etablering
 • Aksjeselskap
 • Ansvarlig selskap
 • Stiftelse
 • Foretaksregistrering
 • Aksjonæravtale
Transaksjoner
 • Overdragelser
 • Kapitalendringer
 • Fusjon/fisjon
 • Omdannelser
Drift
 • Kapitalkrav
 • Utdelinger
 • Generalforsamling
 • Styrearbeid
 • Daglig ledelse
Tvister
 • Aksjonærtvister
 • Tvangsinnløsning
 • Styreansvar
 • Erstatning