Selskapsrett

Tre styremedlemmer frifunnet for styreansvar i Høyesterett

By 7. juni 2021 september 27th, 2023 No Comments

Høyesterett frifant tre styremedlemmer for et erstatningskrav fremsatt av en selskapskreditor, med den begrunnelse at styremedlemmenes uaktsomhet ikke hadde påført kreditoren noe økonomisk tap.

Lagmannsretten hadde kommet til at styremedlemmene uaktsomt hadde unnlatt å opplyse kreditoren – en underleverandør i et løpende kontraktsforhold – om selskapets svake økonomiske stilling. Spørsmålet om ansvarsgrunnlag forelå, var endelig avgjort av lagmannsretten.

Den erstatningen lagmannsretten hadde tilkjent, tilsvarte de vederlagene kreditoren hadde opptjent etter at uaktsomheten oppsto, og som kreditoren ikke hadde fått betalt verken av selskapet eller konkursboet.

Høyesterett kom til at erstatningen måtte utmåles annerledes: Den måtte tilsvare økningen i kreditorenes ubetalte fordringer i selskapet i perioden fra uaktsomheten først oppsto til konkursen. Fordi den utestående fordringsmassen i dette tilfellet var blitt redusert i perioden, ble styremedlemmene frifunnet.

Dommen gir veiledning om hvordan økonomisk tap skal utmåles i et tilfelle hvor styremedlemmer er erstatningsansvarlig overfor en selskapskreditor.

Kilde: Høyesterett

Les også: Styreansvar etter aksjeloven

Les også: Ansvar for flertallseier i aksjeselskap

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål vedrørende styreansvar?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*