Fast eiendomSelskapsrett

Aksjeeierskifte utløste ikke forkjøpsrett til eiendom

By 6. juli 2023 september 12th, 2023 No Comments

På to naboeiendommer som benyttes i næring i Bremanger kommune, var det avtalt gjensidig forkjøpsrett til eiendommene. Etter at det ene eierselskapet fikk økonomiske vanskeligheter, innløste den opprinnelige aksjeeieren i dette selskapet en del av sine aksjer, samtidig som tre nye aksjeeiere tegnet seg ved nytegning av aksjer. Den opprinnelige aksjeeieren ble sittende igjen med en tredjedel av aksjene i selskapet.

Eieren av den andre eiendommen mente forkjøpsretten med dette var utløst og krevde å overta den aktuelle eiendommen.

Høyesterett kom til at endringen ikke var tilstrekkelig til å utløse forkjøpsretten. Riktignok kan forkjøpsrett utløses også ved aksjeeierskifte, men det kreves som hovedregel at 90 prosent av aksjene kommer på andre hender.

Saken avklarer terskelen for når aksjeeierskifte utløser forkjøpsrett til fast eiendom.

Kilde: Høyesterett

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Har du spørsmål innen eiendomsjus?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*