All Posts By

Atle Melø

Skatt

Utflyttingsskatten utvides ytterligere

Reglene om utflyttingsskatt ved overføring av aksjer mv. til utlandet, er utvidet til å gjelde ved overføring til enhver person og innretning som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge.…
Atle Melø
3. januar 2024
Aktuelt

Hva skjer i en rettssak?

En sivil tvistesak behandles som regel i det som kalles hovedforhandling. I hovedforhandlingen møtes partene i rettssalen og argumenterer muntlig for saken sin. De som møter er (som regel) én…
Atle Melø
1. oktober 2023