Skatt

Utflyttingsskatten utvides ytterligere

Reglene om utflyttingsskatt ved overføring av aksjer mv. til utlandet, er utvidet til å gjelde ved overføring til enhver person og innretning som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge.…
Atle Melø
3. januar 2024