Ett steg av gangen.

Vi har ennå til gode å møte den klienten som ønsker å havne i retten. Derfor gjør vi det vi kan for å jobbe forebyggende. Vi skal bidra til å redusere konfliktnivået, ikke eskalere det. Vi skal bidra til å løse saken mest mulig raskt og effektivt, ikke vidløftiggjøre den. Vi er opptatt av at det skal være forholdsmessighet mellom ressursbruk og saken eller spørsmålets betydning. Derfor er også mye av vår virksomhet rettet inn mot rådgivning og utenrettslig konfliktløsning.

Samtidig skal vi ikke være redde for å sette hardt mot hardt der det er nødvendig. Alle våre advokater har erfaring med å føre sivile tvistesaker for domstolen og å bistå i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling. Vi har alltid klientens interesser for øye, og gjør vårt ytterste for å oppnå best mulig resultat.

Mennesker

Samfunnsansvar

Ingen kan gjøre alt.

Men alle kan gjøre litt.

Vi støtter to organisasjoner som utretter veldig mye godt på hvert sitt felt, Plan og Amnesty International.

Plan

For å gi barn en bedre fremtid, driver Plan International utviklingsarbeid i 51 land. Som Plan-fadder bidrar vi til at flere barn får utdanning, bedre helse, rent vann, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. Plan International jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn. Arbeidet til Plan bygger på FNs barnekonvensjon, «barnas lov». Behovene varierer fra sted til sted, men Plan tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å finne langsiktige utviklingstiltak.

Amnesty International

Vi er støttespiller til Amnesty International og deres arbeid for Advokater i frontlinjen. For oss er det verdifullt å få mulighet til å stå i solidaritet med advokater over hele verden. En viktig del av Amnestys arbeid går ut på å bistå enkeltindivider som forsvarer menneskerettighetene verden over. Mange av disse er advokater som risikerer alvorlige represalier, og enkelte sitt eget liv, for et arbeid som er helt grunnleggende for en fungerende rettsstat. Amnesty mottar ikke offentlig støtte. Det er således deres økonomiske bidragsytere og aktivister verden over som gjør dem til en uavhengig stemme som tvinger myndigheter til å ta ansvar.

Trondheim

Tel 73 52 44 10
post@melo.no

Besøksadresse
Havnegata 9
Pirsenteret blokk 2

Postadresse
Postboks 1206 Torgard
7462 Trondheim

Oslo

Tel 22 83 40 40
post@melo.no

Besøksadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Postadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo