Om oss

Enkelt og forutsigbart

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Trondheim og Oslo. Vi yter rådgivning og bistand innen skatt og forretningsjus. Vår portefølje er for øvrig i stor grad knyttet til sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre.

Vi holder det vi lover. Derfor lover vi heller aldri mer enn vi kan holde. Mange kvier seg for å engasjere advokat, fordi de frykter at advokatkostnadene skal løpe av sted. Vi avtaler alltid pris og omfang på forhånd. Det skal være enkelt og forutsigbart å jobbe med oss. Vi holder deg løpende orientert på ethvert trinn av prosessen og foretar oss ingen ting uten at det er forankret i deg først. På den måten beholder du kontrollen.

Kontakt oss

Advokatforeningen

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen, som er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Det innebærer blant annet krav til etterutdanning, samt krav til skriftlig oppdragsbekreftelse ved nye oppdrag.

Etterutdanning

Som medlemmer av Advokatforeningen er vi pliktig til å gjennomføre minst 80 timer etterutdanning hvert femte år.

Interessekonflikt

Vi påtar oss ikke oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på vår lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på vår plikt til uavhengighet. I samme sak rådgir vi, representerer vi eller handler vi ikke på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.

Kundebehandling

Vi tar mål av oss å opptre profesjonelt og med integritet i alt vi gjør. Vi lytter, vi følger opp, og vi holder det vi lover. Hos oss skal alle bli møtt med den samme respekt.

Kundeløfter

Effektiv
Vi går til kjernen av saken med en gang.

Forutsigbar
Ingen ubehagelige overraskelser.

Kostnadseffektiv
Forholdsmessighet mellom kost og nytte.

Tilgjengelig
Ikke bare innenfor ordinær arbeidstid.

Oppdragsbekreftelse

Som medlemmer av Advokatforeningen er vi pliktig til å sende skriftlig oppdragsbekreftelse til oppdragsgiver før påbegynnelse av ethvert oppdrag.

Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vår personvernerklæring, som er utarbeidet med utgangspunkt i Advokatforeningens standard og i samsvar med GDPR, er tilgjengelig her.

Regler for god advokatskikk

Som advokater er vi underlagt Regler for god advokatskikk, som har til formål å sikre at advokatvirksomhet utøves etter etiske prinsipper.

Rettshjelpsdekning

Vi er behjelpelig med å innhente rettshjelpsdekning fra privat forsikring eller fri rettshjelp der det foreligger.

Salærberegning

Vi opplyser om hvordan vi beregner vårt salær. Salæret skal alltid stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

Taushets- og fortrolighetsplikt

Som advokater er vi underlagt lovpålagt og straffesanksjonert taushetsplikt. I henhold til Regler for god advokatskikk punkt 2.3 har vi dessuten en fortrolighetsplikt. Opplysninger som vi blir kjent med gjennom vårt virke som advokater, må vi derfor behandle fortrolig også når opplysningene ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt. Denne plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset.

Samfunnsansvar

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Vi støtter to organisasjoner som utretter veldig mye godt på hvert sitt felt, Plan og Amnesty International.

Plan

For å gi barn en bedre fremtid, driver Plan International utviklingsarbeid i 51 land. Som Plan-fadder bidrar vi til at flere barn får utdanning, bedre helse, rent vann, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. Plan International jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn. Arbeidet til Plan bygger på FNs barnekonvensjon, «barnas lov». Behovene varierer fra sted til sted, men Plan tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å finne langsiktige utviklingstiltak.

Les mer og gi din støtte på plan-norge.no

Amnesty International

Vi er støttespiller til Amnesty International og deres arbeid for Advokater i frontlinjen. For oss er det verdifullt å få mulighet til å stå i solidaritet med advokater over hele verden. En viktig del av Amnestys arbeid går ut på å bistå enkeltindivider som forsvarer menneskerettighetene verden over. Mange av disse er advokater som risikerer alvorlige represalier, og enkelte sitt eget liv, for et arbeid som er helt grunnleggende for en fungerende rettsstat. Amnesty mottar ikke offentlig støtte. Det er således deres økonomiske bidragsytere og aktivister verden over som gjør dem til en uavhengig stemme som tvinger myndigheter til å ta ansvar.

Les mer og gi din støtte på amnesty.no