SKATT

Vi bistår virksomheter og privatpersoner innen skatt og internasjonal beskatning.

EIENDOM

Vi dekker alle områder innen fast eiendom og plan og bygg.

ARBEIDSRETT

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister.

SELSKAPSRETT

Vi bistår i transaksjoner og andre selskapsrettslige forhold.

ARV

Vi bistår i forbindelse med arv og generasjonsskifte.

TVISTELØSNING

Vi fører sivile saker for domstolen og bistår i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling.

KONTRAKT

Vi bistår virksomheter og privatpersoner i kontraktsrettslige spørsmål og tvister.

ERSTATNING

Vi bistår i spørsmål og tvister knyttet til erstatningsrett og forsikringsrett.

MARKEDSFØRING

Vi bistår i spørsmål og tvister knyttet til markedsføringsrett og reklame.