Rådgivning. Transaksjoner. Tvisteløsning.

Vi er den du jobber med når du vil ha løst komplekse juridiske spørsmål og tvister. Vårt team av spesialiserte advokater og rådgivere står klare til å hjelpe deg.

Kontakt oss

Skatterett

Vi bistår virksomheter og privatpersoner innen skatt og internasjonal beskatning.

Eiendomsrett

Vi dekker alle områder innen eiendomsjus og plan- og bygningsrett.

Selskapsrett

Vi bistår i transaksjoner og andre selskapsrettslige forhold.

Arbeidsrett

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister.

Tvisteløsning

Vi fører sivile saker for domstolen og bistår i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling.

Kontraktsrett

Vi bistår virksomheter og privatpersoner i kontraktsrettslige spørsmål og tvister.

Markedsføringsrett

Vi bistår i spørsmål og tvister knyttet til markedsføringsrett og reklame.

Arverett

Vi bistår i forbindelse med arv og generasjonsskifte.

Erstatningsrett

Vi bistår i spørsmål og tvister knyttet til erstatningsrett og forsikringsrett.