Vi bistår virksomheter

og private i eiendomstransaksjoner

og andre eiendomsrettslige spørsmål og tvister.

Betydelig bransjeerfaring og eiendomsrettslig spisskompetanse gir oss et fortrinn når det kommer til saker innen fast eiendom.

Transaksjoner
 • Eiendomstransaksjoner
 • Due diligence
 • Kjøpekontrakter
 • Eiendomsutvikling
 • Utbyggingsavtaler
 • Dokumentavgift
Offentligrettslig
 • Regulering
 • Offentlig forvaltning
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjon
 • Eiendomsskatt
 • Tinglysing
 • Konsesjon
Næring
 • Entreprise
 • Bustadoppføring
 • Næringsleie
 • Reklamasjoner
 • Mangelsaker
 • Tvister
Privatrettslig
 • Leieforhold
 • Tomtefeste
 • Jordskifte
 • Skjønn
 • Naboforhold
 • Servitutter
 • Tvister