Vi håndterer transaksjoner

og andre eiendomsrettslige

spørsmål og tvister.

Våre advokater har betydelig spisskompetanse og bransjeerfaring innen fast eiendoms rettsforhold.

Kontakt

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Transaksjoner
 • Eiendomstransaksjoner
 • Due diligence
 • Kjøpekontrakter
 • Eiendomsutvikling
 • Utbyggingsavtaler
 • Dokumentavgift
Offentligrettslig
 • Regulering
 • Offentlig forvaltning
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjon
 • Eiendomsskatt
 • Tinglysing
 • Konsesjon
Næring
 • Entreprise
 • Bustadoppføring
 • Næringsleie
 • Reklamasjoner
 • Mangelsaker
 • Tvister
Privatrettslig
 • Leieforhold
 • Tomtefeste
 • Jordskifte
 • Skjønn
 • Naboforhold
 • Servitutter
 • Tvister