Category

Fast eiendom

Fast eiendom

Hva er skjønn?

Skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, odelstakster og når områder…
Atle Melø
1. mai 2023