Selskapsrett

Vedtektsfestede personklausuler

I AS kan det vedtektsfestes krav om at aksjeerververe og/eller aksjonærer må ha bestemte egenskaper mv., jf. aksjeloven § 4-18. Slike vedtektsbestemmelser kalles gjerne for «personklausuler». I en personklausul kan…
Atle Melø
29. januar 2020
Selskapsrett

Forkjøpsrett til aksjer

I aksjeselskap gjelder det en fravikelig forkjøpsrett, jf. aksjeloven § 4-19 første ledd. I forarbeidene er regelen begrunnet med at aksjonærer i AS ofte vil ha behov for å føre…
Atle Melø
29. januar 2020