Selskapsrett

Vedtektsfestede personklausuler

I AS kan det vedtektsfestes krav om at aksjeerververe og/eller aksjonærer må ha bestemte egenskaper mv., jf. aksjeloven § 4-18. Slike vedtektsbestemmelser kalles gjerne for «personklausuler». I en personklausul kan…
Atle Melø
29. januar 2020