Selskapsrett

Vedtektsfestede personklausuler

By 29. januar 2020 No Comments

I AS kan det vedtektsfestes krav om at aksjeerververe og/eller aksjonærer må ha bestemte egenskaper mv., jf. aksjeloven § 4-18. Slike vedtektsbestemmelser kalles gjerne for «personklausuler».

I en personklausul kan det f.eks. vedtektsfestes at aksjonæren må ha en bestemt utdannelse, tilknytning til selskapet, tilknytning til en forening eller familietilknytning. Det kan også bestemmes at ingen aksjonær kan eie mer enn nærmere angitt andel av selskapets aksjer («eiertak», «kvantitativ eierbegrensning»). Formålet med en slik vedtektsbestemmelse er normalt å forhindre at selskapet får en stor, dominerende aksjonær.

For at et eiertak ikke skal kunne omgås ved at aksjonærer sprer aksjene på flere samarbeidende aksjonærer, er det vanlig å innta en supplerende vedtektsbestemmelse som regner samarbeidende aksjonærer som én aksjonær i forhold til eierbegrensningen («konsolideringsbestemmelse»).

Kilde: Tore Bråthen: Selskapsrett (6. utgave)

Atle Melø

Partner

Atle arbeider primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen internasjonal personbeskatning.

Arbeidserfaring
2016- Advokat/Partner, Advokatfirmaet Melø
2016-16 Manager/Fast advokat, Deloitte Advokatfirma
2014-16 Høyskolelektor, Handelshøyskolen i Trondheim
2013-16 Advokat, Deloitte Advokatfirma
2011-13 Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma
2010- Foreleser i forretningsjus, Handelshøyskolen BI
2007- Foreleser i forretningsjus, NTNU
Utdanning
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo