ADVOKATFIRMAET MELØ

Pålitelige råd. Kloke beslutninger.

I Advokatfirmaet Melø fant jeg den ekspertisen jeg lette etter.

Kjersti BuaasProfesjonell snowboardkjører
Flere av våre referanser
Kompetanse

Rådgivning og tvisteløsning innen skatt og forretningsjus.

Hva vi gjør
Mennesker

Erfarne advokater som guider deg gjennom tykt og tynt.

Hvem vi er
Om oss

Kompakt advokatfirma som jobber målrettet og effektivt.

Mer om oss

Advokat Trondheim

73 52 44 10
post@melo.no


Besøksadresse

Havnegata 9
Pirsenteret blokk 2

Postadresse

Postboks 1206 Torgard
7462 Trondheim

Advokat Oslo

22 83 40 40
post@melo.no


Besøksadresse
Fridtjof Nansens pl. 4

0160 Oslo

Postadresse

Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Siste artikler

Arbeidsrett

Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på linje med fast ansatte

Høyesterett kom enstemmig til at likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som de fast ansatte, så lenge det dreier seg…
Selskapsrett

Ansvar for flertallsaksjeeier i et aksjeselskap

Høyesterett kom til at flertallsaksjeeieren hadde brutt en ulovfestet lojalitetsplikt og at det var ansvarsgrunnlag etter aksjeloven § 17-1. Kravet mot daglig leder førte ikke frem. Morselskapet hadde, sammen med…
Kontrakt

Frifunnet for erstatning etter misbruk av BankID

En mann ble frifunnet for et erstatningskrav fremsatt av en bank som hadde utbetalt et forbrukslån på 100 000 kroner til personer som hadde misbrukt mannens BankID. Det var ukjent…