Advokatfirmaet Melø

Velkommen

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Trondheim og Oslo. Som juridisk rådgiver, problemløser og støttespiller bidrar vi til at våre klienter når sine forretningsmessige mål.

Hvem vi er

Mennesker

Hos oss møter du spesialiserte advokater og rådgivere som er i stand til å løfte blikket og bedømme rettslige problemstillinger i en kommersiell kontekst. Vi trekker veksler på hverandres kompetanse og erfaring og samarbeider tett med våre klienter og samarbeidspartnere for å finne gode og langsiktige løsninger.

Hva vi gjør

Kompetanse

Vi rendyrker vår kompetanse på noen få, utvalgte områder. Det gjør at vi kan løse problemer raskt, effektivt og med høy kvalitet.

Trondheim

73 52 44 10
post@melo.no

Besøksadresse
Havnegata 9
Pirsenteret blokk 2

Postadresse
Postboks 1206 Torgard
7462 Trondheim

Oslo

73 52 44 10
post@melo.no

Besøksadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Postadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo