Velkommen til

Advokatfirmaet Melø

Vi står på for å ivareta dine interesser.

Kontakt oss

Arbeidsrett

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister.

Eiendom

Vi yter rådgivning og bistand innen alle aspekter av fast eiendom.

Kontrakt

Vi skreddersyr avtaler og håndterer tvister med utspring i kontrakt.

Selskapsrett

Vi yter rådgivning og bistand innen selskapsrett og håndterer tvister med utspring i selskapsrettslige forhold.

Skatt

Vi bistår virksomheter og privatpersoner innen skatterett og internasjonale skatteforhold.

Tvisteløsning

Vi fører sivile tvistesaker for domstolen og bistår i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling.

Advokatfirma i Trondheim og Oslo

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Trondheim og Oslo. Vi yter rådgivning og bistand innen skatt og forretningsjus. Vår portefølje er for øvrig i stor grad knyttet til sivilrettslig tvisteløsning, der vi også tar oppdrag for privatpersoner.

Les mer om oss

Advokat Trondheim

73 52 44 10

post@melo.no

Besøksadresse
Havnegata 9
Pirsenteret blokk 2

Postadresse
Postboks 1206 Torgard
7462 Trondheim

Advokat Oslo

22 83 40 40

post@melo.no

Besøksadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Postadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Enkelt og forutsigbart

Vi holder det vi lover. Derfor lover vi heller aldri mer enn vi kan holde. Mange kvier seg for å engasjere advokat, fordi de frykter at advokatkostnadene skal løpe av sted. Vi avtaler alltid pris og omfang på forhånd. Det skal være enkelt og forutsigbart å jobbe med oss. Vi holder deg løpende orientert på ethvert trinn av prosessen og foretar oss ingen ting uten at det er forankret i deg først. På den måten beholder du kontrollen.

Book et møte med oss