Velkommen til

Advokatfirmaet Melø

Kombinasjonen av spisskompetanse og erfaring gjør oss i stand til å løse problemer raskt og effektivt.

Velkommen til
Advokatfirmaet Melø

Kombinasjonen av spisskompetanse og erfaring gjør oss i stand til å løse problemer raskt og effektivt.

Få en fri og uforpliktende konsultasjon

MenneskerKompetanse

Arbeidsrett

Vi er behjelpelig i alle faser av arbeidsforholdet.

Fast eiendom

Vi dekker alle områder innen fast eiendom og plan og bygg.

Kontrakt

Vi fremforhandler og utformer en rekke type kontrakter.

Selskapsrett

Vi stifter nye selskaper og bistår etablerte virksomheter i selskapsrettslige spørsmål.

Skatt

Vi har kompetanse innen skatt og internasjonal beskatning.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi er vant til å føre saker for domstolen og å løse tvister før de kommer dit.

Koronaviruset (Covid-19)

Vi har samlet juridiske artikler og oppdateringer knyttet koronaviruset (Covid-19).

Uforpliktende konsultasjon

Uforpliktende konsultasjon

Vi tilbyr fri og uforpliktende konsultasjon. På den måten kan du i en tidlig fase av saken få avklart hvor du står, uten å pådra advokatkostnader.

Advokatfirma i Trondheim og Oslo

Advokatfirma i
Trondheim
og Oslo

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Trondheim og Oslo. Vi yter rådgivning og bistand innen skatt og forretningsjus. Vår portefølje er for øvrig i stor grad knyttet til sivilrettslig tvisteløsning, der vi også tar oppdrag for privatpersoner.

Advokat Trondheim

73 52 44 10

post@melo.no

Besøksadresse
Havnegata 9
Pirsenteret blokk 1

Postadresse
Postboks 1206 Torgard
7462 Trondheim

Advokat Oslo

22 83 40 40

post@melo.no

Besøksadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Postadresse
Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Enkelt og forutsigbart

Enkelt og forutsigbart

Vi holder det vi lover. Derfor lover vi heller aldri mer enn vi kan holde. Mange kvier seg for å engasjere advokat, fordi de frykter at advokatkostnadene skal løpe av sted. Vi avtaler alltid pris og omfang på forhånd. Det skal være enkelt og forutsigbart å jobbe med oss. Vi holder deg løpende orientert på ethvert trinn av prosessen og foretar oss ingen ting uten at det er forankret i deg først. På den måten beholder du kontrollen.

Du kjenner saken best

Du kjenner saken best

Du trenger ikke å ha alt klart for å ta kontakt med oss. Vår erfaring er at parten selv er den som kjenner saken best. Kom som du er, så tar vi det derfra. Generelt er det slik at jo tidligere man tar tak i situasjonen, desto bedre er utsiktene for å oppnå et godt resultat.

Vi lever av tillit

Vi følger opp og gjør det vi kan for å oppnå best mulig resultat, fordi vi ønsker å utgjøre en forskjell. Vi er innforstått med at vi er avhengig av tillit for å kunne gjøre jobben vår. Derfor gjør vi hele tiden det vi kan for å vise oss tilliten verdig.

Vi lever av tillit

Vi følger opp og gjør det vi kan for å oppnå best mulig resultat, fordi vi ønsker å utgjøre en forskjell. Vi er innforstått med at vi er avhengig av tillit for å kunne gjøre jobben vår. Derfor gjør vi hele tiden det vi kan for å vise oss tilliten verdig.

Bli bedre kjent med hvem vi er

I have used the services of Advokat Atle Melø for my personal tax and financial matters since 2015. I appreciate very much Adv. Melø´s effectiveness, professionalism and his pleasant client approach in dealing with the legal aspects of my financial matters. The international composition of my taxable properties, the diversified source of my income and my somewhat «dynamic» family state create an involved tax and financial position handled excellently by Adv. Melø.

Michael GolanProfessor Emeritus, NTNU and CEO, MEGO AS

Advokat Grethe Marie Selven har bistått HPG med utvikling av en rekke kontrakter og levert over forventning i en meget hektisk hverdag. Dette har resultert i solid utvikling for selskapet, og vi har nå signert en rekke kontrakter med flere internasjonale selskap, og er i forhandlinger med flere selskap som har omsetning på mer enn 10 mrd i året.

Gaute RingvoldStyreleder, HPG AS

Advokatfirmaet Melø assisterte oss i etableringen av en konsortieavtale med 10 partnere som regulerer samarbeidet om storskala testing av ny teknologi. Vi måtte i stor grad etablere en ny kontraktsform da tilskuddsordningen prosjektet hører hjemme under var helt ny. Advokat Grethe Marie Selven brukte sin erfaring fra forsknings- og utviklingskontrakter og loset oss gjennom arbeidet på en effektiv måte.

Grete ColdevinSenterleder, The Norwegian Smartgrid Centre