Velkommen til

Advokatfirmaet Melø

Kombinasjonen av spisskompetanse og erfaring gjør oss i stand til å løse problemer raskt og effektivt.

Lær mer om oss

Arbeidsrett

Vi er behjelpelig i alle faser av arbeidsforholdet.

Fast eiendom

Vi dekker alle områder innen fast eiendom og plan og bygg.

Kontrakt

Vi fremforhandler og utformer en rekke type kontrakter.

Selskapsrett

Vi stifter nye selskaper og bistår etablerte virksomheter i selskapsrettslige spørsmål.

Skatt

Vi har også kompetanse innen skatt og internasjonal beskatning.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi er vant til å føre saker for domstolen og å løse tvister før de kommer dit.

Advokatfirma i Trondheim og Oslo

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Trondheim og Oslo. Vi yter rådgivning og bistand innen arbeidsrett, fast eiendom, kontrakt, selskapsrett og skatt. Vår portefølje er i stor grad knyttet til sivilrettslig tvisteløsning. Vi tar også oppdrag fra privatpersoner.

Fri og uforpliktende konsultasjon

Vi tilbyr fri og uforpliktende konsultasjon. På den måten kan du i en tidlig fase av saken få avklart hvor du står, uten å pådra kostnader. Veien videre blir opp til deg. Vi står klare til å bistå. Om ikke annet vil du ha kommet ett steg lenger.

Enkelt og forutsigbart

Vi holder det vi lover. Derfor lover vi heller aldri mer enn vi kan holde. Mange kvier seg for å engasjere advokat, fordi de er bekymret for at advokatkostnadene skal løpe av sted. Vi avtaler alltid pris og omfang på forhånd. Det skal være enkelt og forutsigbart å jobbe med oss. Vi holder deg løpende orientert på ethvert trinn av prosessen og foretar oss ingen ting uten at det er forankret i deg først. På den måten beholder du kontrollen.

Rettshjelpsforsikring

Vi er behjelpelig med å undersøke om det foreligger rettshjelpsdekning under privat forsikring eller fri rettshjelpsordning. Finner vi at slik dekning foreligger, innhenter vi bekreftelse på dette fra forsikringsselskapet eller Fylkesmannen uten kostnad for deg.

Vi lever av tillit

Vi følger opp og gjør det vi kan for å oppnå best mulig resultat, fordi vi ønsker å utgjøre en forskjell. Vi er innforstått med at vi er avhengig av tillit for å kunne gjøre jobben vår. Derfor gjør vi hele tiden det vi kan for å vise oss tilliten verdig.

Bedre føre var

Du trenger ikke å ha alt klart for å ta kontakt med oss. Vår erfaring er at parten selv er den som kjenner saken best. Kom som du er, så tar vi det derfra. Generelt er det slik at jo tidligere man tar tak i situasjonen, desto bedre er utsiktene for å oppnå et godt resultat.

Vi hører gjerne fra deg

Benytt vårt kontaktskjema til å sende oss en uforpliktende forespørsel. Vi lover å følge opp i løpet av kort tid.

Trondheim

Tel: 73 52 44 10

post@melo.no

Besøksadresse
Havnegata 9
Pirsenteret blokk 1

Postadresse
Postboks 1206 Torgard
7462 Trondheim

Oslo

Tel: 22 83 40 40

post@melo.no

Besøksadresse
Fridtjof Nansens plass 4
0160 Oslo

Postadresse
Fridtjof Nansens plass 4
0160 Oslo

I have used the services of Advokat Atle Melø for my personal tax and financial matters since 2015. I appreciate very much Adv. Melø´s effectiveness, professionalism and his pleasant client approach in dealing with the legal aspects of my financial matters. The international composition of my taxable properties, the diversified source of my income and my somewhat «dynamic» family state create an involved tax and financial position handled excellently by Adv. Melø.

Michael GolanProfessor Emeritus, NTNU and CEO, MEGO AS

Advokat Grethe Marie Selven har bistått HPG med utvikling av en rekke kontrakter og levert over forventning i en meget hektisk hverdag. Dette har resultert i solid utvikling for selskapet, og vi har nå signert en rekke kontrakter med flere internasjonale selskap, og er i forhandlinger med flere selskap som har omsetning på mer enn 10 mrd i året.

Gaute RingvoldStyreleder, HPG AS

Advokatfirmaet Melø assisterte oss i etableringen av en konsortieavtale med 10 partnere som regulerer samarbeidet om storskala testing av ny teknologi. Vi måtte i stor grad etablere en ny kontraktsform da tilskuddsordningen prosjektet hører hjemme under var helt ny. Advokat Grethe Marie Selven brukte sin erfaring fra forsknings- og utviklingskontrakter og loset oss gjennom arbeidet på en effektiv måte.

Grete ColdevinSenterleder, The Norwegian Smartgrid Centre

Innsikt

Fast eiendom

Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter førte ikke frem

Høyesterett kom til at en utleier ikke kunne kreve dekning av utgiftene ved å sette de utleide lokalene i den stand de etter avtalen skulle ha ved tilbakelevering, i et…
Selskapsrett

Slik starter du aksjeselskap

Når du skal starte et aksjeselskap, må du først stifte selskapet. Til det trengs et stiftelsesdokument. Før du gjør dette kan det være lurt å tenke igjennom forhold som hvem som…
Arbeidsrett

Formkrav og saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed

For oppsigelser fra arbeidstakers side gjelder ingen formkrav. For oppsigelse fra arbeidsgiver er formkravene imidlertid strenge. Bryter man dem, er utgangspunktet at oppsigelsen skal kjennes ugyldig dersom arbeidstakeren går til…