LAW FIRM MELØ

Responsible advice. Smart decisions.

In Law Firm Melø I found the expertise I was looking for.

Kjersti BuaasProfessional snowboarder
Further references
Expertise

Advisory and litigation services within tax and corporate law.

What we do
People

Experienced lawyers who guide you through thick and thin.

Who we are
About

A compact law firm that works goal-oriented and effectively.

Learn more

Trondheim

73 52 44 10
post@melo.no


Office address

Havnegata 9
Pirsenteret entrance no. 2

Postal address

P.O. Box 1206 Torgard
7462 Trondheim

Oslo

22 83 40 40
post@melo.no


Office address
Fridtjof Nansens pl. 4

0160 Oslo

Postal address

Fridtjof Nansens pl. 4
0160 Oslo

Latest articles

Labour Law

Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på linje med fast ansatte

Høyesterett kom enstemmig til at likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som de fast ansatte, så lenge det dreier seg…
Company Law

Ansvar for flertallsaksjeeier i et aksjeselskap

Høyesterett kom til at flertallsaksjeeieren hadde brutt en ulovfestet lojalitetsplikt og at det var ansvarsgrunnlag etter aksjeloven § 17-1. Kravet mot daglig leder førte ikke frem. Morselskapet hadde, sammen med…
Contract Law

Frifunnet for erstatning etter misbruk av BankID

En mann ble frifunnet for et erstatningskrav fremsatt av en bank som hadde utbetalt et forbrukslån på 100 000 kroner til personer som hadde misbrukt mannens BankID. Det var ukjent…