Tax law

Utflyttingsskatten utvides ytterligere

By 3. January 2024 #!29Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +0100+01:003129#29Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429 11am29am-29Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +0100+01:0010Europe/Oslo2929Europe/Oslo2024292024Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +01005510552amSunday=1125#!29Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +0100+01:00Europe/Oslo2#February 11th, 2024#!29Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +0100+01:003129#/29Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429#!29Sun, 11 Feb 2024 10:55:31 +0100+01:00Europe/Oslo2# No Comments
Stater som Norge har skatteavtale med

Reglene om utflyttingsskatt ved overføring av aksjer mv. til utlandet, er utvidet til å gjelde ved overføring til enhver person og innretning som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge.

Endringen gjelder fra og med 3. desember 2023.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*