Vi bistår arbeidsgivere

og arbeidstakere

innen arbeidsrett.

Våre advokater har lang erfaring med å representere arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister.

Kontakt

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Etablering av arbeidsforhold
 • Arbeidskontrakt
 • Lønnssystemer
 • Prøvetid
 • Incentivordninger
 • Konkurranseklausuler
 • Arbeidsutleie
Avvikling av arbeidsforhold
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Suspensjon
 • Sluttavtaler
 • Tvister
 • Erstatning
Løpende spørsmål under arbeidsforhold
 • Personvern
 • Varsling
 • Styringsrett
 • Arbeidstid
 • Kontrolltiltak
 • Ferie