Arbeidsrett

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

By 29. januar 2020 No Comments

Det blir stadig mer aktuelt ved ansettelser å inngå avtaler om konkurranseforbud. Slike avtaler vil normalt medføre en betydelig begrensning i arbeidstakerens handlefrihet. Bakgrunnen for avtalene er gjerne at arbeidsgivere vil ha mulighet til å beskytte sin konkurransesituasjon. Samtidig er det et mål å unngå konkurransebegrensende avtaler som i unødvendig grad hindrer mobilitet i arbeidsmarkedet og den enkelte arbeidstakers frihet til å skifte arbeid.

Ulike typer av konkurransebegrensende avtaler

Med virkning fra 1. januar 2016 er det inntatt et nytt kapittel 14A i arbeidsmiljøloven som regulerer adgangen til å inngå konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. De nye lovbestemmelsene regulerer tre typer konkurransebegrensende avtaler:

  1. Konkurranseklausuler (§ 14a-1). Det vil si avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
  2. Kundeklausuler (14a-4). Dette er klausuler begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.
  3. Rekrutteringsklausuler (§ 14a-6). Dette er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

I enkelte bransjer er det også vanlig med såkalte «rappeklausuler» eller «medarbeiderklausuler». Dette er klausuler som forbyr ansatte å rekruttere arbeidskraft fra tidligere arbeidsgiver. Denne typen klausuler er ikke lovregulert i det nye kapittel 14A.

Grethe Marie Selven

Senioradvokat

Grethe arbeider innenfor et bredt spekter av forretningsjus, primært knyttet til kontrakt og kontraktsforhandlinger, IP/IPR, arbeidsrett og compliance.

Arbeidserfaring
2018- Senioradvokat, Advokatfirmaet Melø
2013-18 Advokat, SINTEF
2010-13 Advokatfullmektig, SINTEF
2008-09 Seniorrådgiver, NAV
2004-07 Økonomisjef/Daglig leder, Selven Elektro
2002-04 Daglig leder, Midwest Boats
1982-02 Økonomisjef/Daglig leder, Elpro Selva
Utdanning
2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
1995 Diplomøkonom/-markedsfører, Handelshøyskolen BI
1990 Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høyskole