Vi bistår virksomheter

og privatpersoner

innen skatterett.

Våre advokater har spisskompetanse innen skatt og internasjonal beskatning.

Internrettslig
 • Personbeskatning
 • Bedriftsbeskatning
 • Skatterådgivning
 • Skattemelding
 • Endring av ligning
 • Skatteamnesti
 • Tilleggsskatt
 • Eiendomsskatt
 • Merverdiavgift
Internasjonalt
 • Skatteavtaler
 • Dobbeltbeskatning
 • Skattemessig bosted
 • Emigrasjon
 • Exitskatt
 • Arbeidsforhold
 • Trygdemedlemskap
 • Skatteplanlegging
 • Skatterådgivning

Vi yter personlig skatterådgivning overfor privatpersoner som flytter inn eller ut av Norge.

Book skatterådgivningsmøte med en av våre rådgivere.

Konkret rådgivning skreddersydd til ditt behov, der vi blant annet gjennomgår:

Regler om skattemessig bosted

Vilkårene for skattemessig emigrasjon

Unngåelse av dobbeltbeskatning

Skatteavtale

Flyttemelding

Medlemskap i folketrygden

Håndtering av skattemelding

Skattekort

Andre spørsmål

Utflytting

Jeg flytter ut av Norge

Innflytting

Jeg flytter inn til Norge