Vi bistår i saker

knyttet til arv og

generasjonsskifte.

Våre advokater yter rådgivning og bistand i saker vedrørende arv og generasjonsskifte, som også tar for seg skatterettslige aspekter ved aktuelle disposisjoner.

Kontakt
Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Disposisjoner
  • Testament
  • Fremtidsfullmakt
  • Arvepakt
  • Ektepakt
  • Gaver og forskudd på arv
Annen bistand
  • Generasjonsplanlegging
  • Skifte
  • Rådgivning
  • Tvisteløsning