Skatt

Skjerper reglene for utflyttingsskatt

By 20. mars 2024 No Comments
Exitskatt

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i reglene om utflyttingsskatt for personer som eier aksjer og tilsvarende eiendeler. Det foreslås at utflyttingsskatten må betales innen 12 år, og at verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge skal skattlegges her.

Endringene skal gjelde for utflyttinger og overføringer som skjer fra og med i dag.

Siden femårsregelen ble opphevet i 2022, bortfaller ikke utflyttingsskatt etter fem år, men betaling av den kan i praksis utsettes på ubestemt tid. Regjeringen vil endre dette.

Femårsregelen

Den såkalte femårsregelen ble opphevet med virkning for utflyttinger og overføringer som skjedde 29. november 2022 eller senere.

  • For fysiske personer som flyttet før 29. november 2022, bortfaller utflyttingsskatten etter fem år i utlandet.
  • For de som flyttet fra og med 29. november 2022 og frem til i dag kan betaling av utflyttingsskatten utsettes på ubestemt tid, frem til realisasjon.
  • Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med i dag, må utflyttingsskatten betales innen 12 år.

Ny tolvårsregel

Et av to hovedgrep i lovforslaget er å begrense utsettelse med betaling av fastsatt utflyttingsskatt til 12 år. Skattyter skal gis valget mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over 12 år, eller ved utløpet av 12-årsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjen innen 12 år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Skattlegger verdiendringer mens eier bor i Norge

Det andre hovedgrepet i lovforslaget er å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten.

I tillegg foreslår regjeringen flere justeringer i exitskatten:

  • Virkeområdet for utflyttingsskatten utvides, slik at aksjesparekonto og fondskonto omfattes.
  • Det innføres en egen nedre grense på 100 000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt på overføring av aksjer mv. med et gaveelement til noen bosatt utenfor Norge.
  • Kravet om sikkerhetsstillelse gjøres betinget av at det er en konkret risiko for manglende oppgjør.
  • Det presiseres at realisasjon og skattyters død fører til at utflyttingsskatten må gjøres opp.
  • Ved tilbakeflytting innenfor 12-årsperioden faller utflyttingsskatten bort for aksjer som er i behold.
  • Det gjøres unntak fra de generelle endringsfristene ved fastsetting av utflyttingsskatt.

Foreslår at endringene gis umiddelbar virkning

Regjeringen foreslår at endringene skal gjelde for utflyttinger og overføringer som skjer fra og med i dag, 20. mars 2024.

Forslagene sendes nå på høring.

Kilde: Finansdepartementet

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen skatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*