Skatt

Norge vil delta i internasjonal avtale for utveksling av opplysninger om kryptoaktiva

By 1. januar 2024 februar 11th, 2024 No Comments

Norge har nylig inngått intensjonsavtale med 47 land om å tiltre OECDs nye standard for rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om kryptoaktiva (CARF), med sikte på å gjennomføre første utveksling i 2027.

Intensjonsavtalen signaliserer at landene vil legge til rette for økt åpenhet og transparens ved å tiltre standarden, innføre reglene i nasjonal rett og utveksle relevante opplysninger så tidlig som mulig.

Undertegningen blir regnet som et viktig skritt i arbeidet med å avdekke skjulte inntekter i utlandet.

Den multilaterale avtalen om å tiltre CARF vil trolig åpnes for signering i 2024.

Gjennom avtalen vil norske skattemyndigheter motta opplysninger om norske skattepliktiges transaksjoner med kryptoaktiva hos utenlandske vekslingstjenester.

Tilsvarende skal norske vekslingstjenester rapportere opplysninger til norske skattemyndigheter om personer, selskaper og andre enheter som er hjemmehørende i utlandet. Disse opplysningene vil så utveksles med skattemyndigheten i landet der den skattepliktige er bosatt.

Avtalen bygger i stor grad på de samme reglene og prinsippene som Common Reporting Standard (CRS), og skal bidra til at CRS ikke undergraves ved at verdier flyttes fra tradisjonelle verdipapirer til kryptoaktiva.

Kilde: Finansdepartementet

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen skatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*