All Posts By

Atle Melø

Skatt

Stater som Norge har skatteavtale med

Internasjonal dobbeltbeskatning er ikke forbudt etter alminnelig folkerett og forebygges heller ikke av folkeretten. Likevel er det allmenn enighet om at slik dobbeltbeskatning er uheldig. Derfor finnes det både nasjonale…
Atle Melø
14. februar 2021
Selskapsrett

Styreansvar etter aksjeloven

Selskapet, aksjonær eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjonær erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.…
Atle Melø
9. februar 2021