All Posts By

Atle Melø

Fast eiendom

Gyldigheten av utbyggingsavtale

Et foretak i Førde hadde i utbyggingsavtale med kommunen påtatt seg å betale et kontantbidrag for å få dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i en reguleringsplan. Høyesterett kom til at bestemmelsen om…
Atle Melø
18. desember 2021
Skatt

Regjeringen foreslår økt formuesskatt

Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke verdsettelsen av flere typer formuesobjekter og å øke formuesskattesatsen. Samtidig foreslår regjeringen å øke bunnfradraget, slik at færre med lave formuer…
Atle Melø
10. november 2021