All Posts By

Atle Melø

Fast eiendom

Gyldigheten av utbyggingsavtale

Et foretak i Førde hadde i utbyggingsavtale med kommunen påtatt seg å betale et kontantbidrag for å få dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i en reguleringsplan. Høyesterett kom til at bestemmelsen om…
Atle Melø
18. desember 2021
Skatt

Regjeringen foreslår økt formuesskatt

Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke verdsettelsen av flere typer formuesobjekter og å øke formuesskattesatsen. Samtidig foreslår regjeringen å øke bunnfradraget, slik at færre med lave formuer…
Atle Melø
10. november 2021
Arbeidsrett

Oppsigelse av ansatte som er permittert

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt fra lønnsplikten. Behovet for permittering må være av midlertidig art, og arbeidsgiver må ha rimelig…
Atle Melø
14. september 2021
Skatt

Skattlegging av arbeid «offshore»

Høyesterett ga saksøkerne delvis medhold i en sak som dreide seg om forståelsen av den såkalte sokkelbestemmelsen i Norges skatteavtaler med Belgia og Spania. Saksøkerne var alle sjøfolk med bosted…
Atle Melø
14. juni 2021