All Posts By

Atle Melø

Arbeidsrett

Oppsigelse av ansatte som er permittert

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt fra lønnsplikten. Behovet for permittering må være av midlertidig art, og arbeidsgiver må ha rimelig…
Atle Melø
14. september 2021
Skatt

Skattlegging av arbeid «offshore»

Høyesterett ga saksøkerne delvis medhold i en sak som dreide seg om forståelsen av den såkalte sokkelbestemmelsen i Norges skatteavtaler med Belgia og Spania. Saksøkerne var alle sjøfolk med bosted…
Atle Melø
14. juni 2021