Category

Kontrakt

Kontrakt

Kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom

Markedsføringsloven kapittel 6 beskytter næringsdrivende mot urimelige konkurransehandlinger. Den sentrale bestemmelsen er markedsføringsloven § 25, som oppstiller et forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Markedsføringsloven §…
Atle Melø
29. januar 2020