KontraktKoronavirus

Korona – force majeure?

Oppfyllelse av en kontrakt kan hindres eller vanskeliggjøres av forhold som har karakter av force majeure ("Act of God"). Med force majeure siktes det tradisjonelt til utenfrakommende, ekstraordinære og for…
Atle Melø
24. mars 2020
Kontrakt

Kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom

Markedsføringsloven kapittel 6 beskytter næringsdrivende mot urimelige konkurransehandlinger. Den sentrale bestemmelsen er markedsføringsloven § 25, som oppstiller et forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Markedsføringsloven §…
Atle Melø
29. januar 2020