Kontrakt

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

By 29. januar 2020 september 27th, 2023 No Comments
Hvilke sanksjonsmuligheter man har dersom noen gjør inngrep i patent

Sanksjonsmulighetene ved brudd på patentloven finnes i loven kapittel 9.

Inngrep i andres patent kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. patentloven § 57.

Sivilrettslig gir patentloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 58. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 56a.

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt varemerke?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt åndsverk?

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen immaterialrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*