Kontrakt

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

By 29. januar 2020 januar 31st, 2023 No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på patentloven finnes i loven kapittel 9.

Inngrep i andres patent kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. patentloven § 57.

Sivilrettslig gir patentloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 58. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 56a.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979