Contract law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

By 29. January 2020 #!30Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200+02:004730#30Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200+02:00-6Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200+02:006Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200306309pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200+02:004730#/30Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200+02:00-6Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 18:30:47 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Hvilke sanksjonsmuligheter man har dersom noen gjør inngrep i patent

Sanksjonsmulighetene ved brudd på patentloven finnes i loven kapittel 9.

Inngrep i andres patent kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. patentloven § 57.

Sivilrettslig gir patentloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 58. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 56a.

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt varemerke?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt åndsverk?

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding IPR?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*