Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

By 29. January 2020 #!30Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +0200+02:002830#30Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +0200+02:00-12Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 12pm30pm-30Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +0200+02:0012Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +02000212029pmTuesday=1125#!30Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 12th, 2023#!30Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +0200+02:002830#/30Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +0200+02:00-12Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Tue, 12 Sep 2023 12:02:28 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Hvilke sanksjonsmuligheter man har dersom noen gjør inngrep i patent

Sanksjonsmulighetene ved brudd på patentloven finnes i loven kapittel 9.

Inngrep i andres patent kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. patentloven § 57.

Sivilrettslig gir patentloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 58. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 56a.

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt varemerke?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt åndsverk?

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding IPR?

Send us a non-binding inquiry

Kontaktskjema

"*" indicates required fields

Name*