Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

By 29. January 2020 #!31Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100+01:002331#31Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100+01:008Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100468461pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100+01:002331#/31Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 20:46:23 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på patentloven finnes i loven kapittel 9.

Inngrep i andres patent kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. patentloven § 57.

Sivilrettslig gir patentloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 58. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 56a.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979