Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

By 29. January 2020 #!31Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100+01:000931#31Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100+01:008Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100458451pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100+01:000931#/31Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 20:45:09 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på designloven finnes i loven kapittel 7.

Inngrep i andres design kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. designloven § 44.

Sivilrettslig gir designloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 40. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 39a.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979