Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

By 29. January 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +0100p5130#30Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +01004684611pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +0100p5130#/30Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:51 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på designloven finnes i loven kapittel 7.

Inngrep i andres design kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. designloven § 44.

Sivilrettslig gir designloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 40. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 39a.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979