Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt åndsverk?

By 29. January 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +0100p4830#30Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +01004784711pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +0100p4830#/30Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:47:48 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på åndsverkloven finnes i loven kapittel 5.

Inngrep i andres åndsverk kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. åndsverkloven § 79. Grovt inngrep kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. loven § 80. Også medvirkning til overtredelse straffes etter reglene i straffeloven § 15.

Sivilrettslig gir åndsverkloven hjemmel for å kreve erstatning eller vederlag, jf. loven § 81. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979