Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt åndsverk?

By 29. January 2020 #!30Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +0200+02:003330#30Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +0200+02:00-12Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 12pm30pm-30Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +0200+02:0012Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +02000412049pmTuesday=1125#!30Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 12th, 2023#!30Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +0200+02:003330#/30Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +0200+02:00-12Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Tue, 12 Sep 2023 12:04:33 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Hvilke sanksjonsmuligheter man har dersom noen gjør inngrep i åndsverk

Sanksjonsmulighetene ved brudd på åndsverkloven finnes i loven kapittel 5.

Inngrep i andres åndsverk kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. åndsverkloven § 79. Grovt inngrep kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. loven § 80. Også medvirkning til overtredelse straffes etter reglene i straffeloven § 15.

Sivilrettslig gir åndsverkloven hjemmel for å kreve erstatning eller vederlag, jf. loven § 81. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen.

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt varemerke?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding IPR?

Send us a non-binding inquiry

Kontaktskjema

"*" indicates required fields

Name*