Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt åndsverk?

By 29. January 2020 #!31Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100+01:001431#31Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100+01:008Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100448441pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100+01:001431#/31Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 20:44:14 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på åndsverkloven finnes i loven kapittel 5.

Inngrep i andres åndsverk kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. åndsverkloven § 79. Grovt inngrep kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. loven § 80. Også medvirkning til overtredelse straffes etter reglene i straffeloven § 15.

Sivilrettslig gir åndsverkloven hjemmel for å kreve erstatning eller vederlag, jf. loven § 81. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979