Kontrakt

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt åndsverk?

By 29. januar 2020 september 27th, 2023 No Comments
Hvilke sanksjonsmuligheter man har dersom noen gjør inngrep i åndsverk

Sanksjonsmulighetene ved brudd på åndsverkloven finnes i loven kapittel 5.

Inngrep i andres åndsverk kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. åndsverkloven § 79. Grovt inngrep kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. loven § 80. Også medvirkning til overtredelse straffes etter reglene i straffeloven § 15.

Sivilrettslig gir åndsverkloven hjemmel for å kreve erstatning eller vederlag, jf. loven § 81. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen.

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt varemerke?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

Les også: Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen immaterialrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*