Kontrakt

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i min design?

By 29. januar 2020 januar 31st, 2023 No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på designloven finnes i loven kapittel 7.

Inngrep i andres design kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. designloven § 44.

Sivilrettslig gir designloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 40. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 39a.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979