Contract law

Erstatningskrav fra verksted i Bodø var foreldet

By 1. December 2023 #!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +0100+01:005229#29Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429 11am29am-29Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +0100+01:0010Europe/Oslo2929Europe/Oslo2024292024Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +01005810582amSunday=1125#!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +0100+01:00Europe/Oslo2#February 11th, 2024#!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +0100+01:005229#/29Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429#!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:52 +0100+01:00Europe/Oslo2# No Comments
Søksmålsfristene du må passe på om du kommer i en arbeidstvist

Et mekanisk verksted i Bodø hadde fått oppført et næringsbygg med verkstedhall og kontorfløy. Etter overtakelsen av bygget krevde verkstedet erstatning på over 11,5 millioner kroner som var brukt på å utbedre støyproblemer. Kravet ble fremsatt mot selskapet som hadde bistått med prosjekt- og byggeledelse. Selskapet, som var ansvarsforsikret, meldte fra om forsikringstilfellet til sitt forsikringsselskap. Selskapet ble senere avviklet, og forsikringssaken ble ikke fulgt opp videre.

Verkstedet, som ikke hadde meldt inn direktekrav mot forsikringsselskapet innen utløpet av foreldelsesfristen, gjorde gjeldende at det nå avviklede selskapets melding til forsikringsselskapet innebar at den særlige foreldelsesregelen i forsikringsavtaleloven § 8-6 tredje ledd gjelder. Etter denne bestemmelsen foreldes krav som er meldt til forsikringsselskapet, tidligst seks måneder etter at forsikringsselskapet har varslet at foreldelse vil bli påberopt.

Høyesterett kom til at forsikringsavtaleloven § 8-6 tredje ledd må tolkes slik at en skadelidt som vil gjøre gjeldende direktekrav mot en skadevolders forsikringsselskap, selv må melde direktekravet til selskapet for å komme inn under særregelen om avbrudd av foreldelsesfristen. Direktekravet mot forsikringsselskapet var derfor foreldet.

Avgjørelsen avklarer at skadelidte selv må melde direktekrav til forsikringsselskapet for å komme inn under særregelen om foreldelse i forsikringsavtaleloven § 8-6 tredje ledd.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding limitation?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*