Kontrakt

Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk

By 18. desember 2021 september 27th, 2023 No Comments
Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk

Tre banker i markedet for forbrukslån krevde at Bank Norwegians annonsering på internett ved bruk av bankenes kjennetegn som betalte søkeord skulle forbys i medhold av markedsføringslovens generalklausul.

Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å forby Bank Norwegians annonsepraksis. Anken ble derfor forkastet.

Høyesterett tok utgangspunkt i at EU-domstolen hadde vurdert tilsvarende annonsepraksis på varemerkerettslig grunnlag og i flere avgjørelser konkludert med at bruken av andres kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke innebærer varemerkeinngrep. Høyesterett kom til at det ut fra EU-domstolens praksis og den avveiningen av hensyn som var gjort under varemerkeregelverket, ikke var rom for å forby praksisen som stridende mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

Dommen avklarer rekkevidden av markedsføringsloven § 25 ved søkemotorannonsering.

Kilde: Høyesterett

Les også: Kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen markedsføringsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*