Contract Law

Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk

By 18. December 2021 #!30Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +0200+02:003430#30Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +0200+02:00-10Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 28am30am-30Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +0200+02:0010Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +02002110216amWednesday=1125#!30Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +0200+02:00Europe/Oslo6#June 28th, 2023#!30Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +0200+02:003430#/30Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +0200+02:00-10Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 28 Jun 2023 10:21:34 +0200+02:00Europe/Oslo6# No Comments
Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk

Tre banker i markedet for forbrukslån krevde at Bank Norwegians annonsering på internett ved bruk av bankenes kjennetegn som betalte søkeord skulle forbys i medhold av markedsføringslovens generalklausul.

Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å forby Bank Norwegians annonsepraksis. Anken ble derfor forkastet.

Høyesterett tok utgangspunkt i at EU-domstolen hadde vurdert tilsvarende annonsepraksis på varemerkerettslig grunnlag og i flere avgjørelser konkludert med at bruken av andres kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke innebærer varemerkeinngrep. Høyesterett kom til at det ut fra EU-domstolens praksis og den avveiningen av hensyn som var gjort under varemerkeregelverket, ikke var rom for å forby praksisen som stridende mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

Dommen avklarer rekkevidden av markedsføringsloven § 25 ved søkemotorannonsering.

Source: Høyesterett

Les også: Kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding marketing law?

Send us a non-binding inquiry

Kontaktskjema

"*" indicates required fields

Name*