Contract Law

Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk

By 18. December 2021 #!31Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +0100+01:000431#31Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +0100+01:0010Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +01000810081pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +0100+01:000431#/31Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 22:08:04 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Tre banker i markedet for forbrukslån krevde at Bank Norwegians annonsering på internett ved bruk av bankenes kjennetegn som betalte søkeord skulle forbys i medhold av markedsføringslovens generalklausul.

Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å forby Bank Norwegians annonsepraksis. Anken ble derfor forkastet.

Høyesterett tok utgangspunkt i at EU-domstolen hadde vurdert tilsvarende annonsepraksis på varemerkerettslig grunnlag og i flere avgjørelser konkludert med at bruken av andres kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke innebærer varemerkeinngrep. Høyesterett kom til at det ut fra EU-domstolens praksis og den avveiningen av hensyn som var gjort under varemerkeregelverket, ikke var rom for å forby praksisen som stridende mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

Dommen avklarer rekkevidden av markedsføringsloven § 25 ved søkemotorannonsering.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979