Fast eiendom

Mangelsutbedring avbrøt ikke foreldelse av erstatningskrav i entreprisesak

By 24. januar 2023 september 27th, 2023 No Comments
Ny dom fra Høyestrett om foreldelse

I en totalentreprise om oppføring av et leilighetsbygg på Eidsvoll, oppsto problemer med varmestyringen i leilighetene. Entreprenøren forsøkte over lang tid å utbedre manglene, men mislyktes. Det viste seg etterhvert at manglene ikke skyldtes tekniske feil med varmeanlegget, men mangelfull konstruksjon av bygningen. Leilighetskjøperne ble av tingretten tilkjent prisavslag/erstatning av byggherren. Byggherren krevde dette beløpet av entreprenøren og anførte at kravet ikke var foreldet fordi entreprenøren, særlig gjennom sine utbedringsforsøk, hadde erkjent kravet.

Høyesteretts flertall kom til at erstatningskravet ikke var erkjent. Mangelsutbedringene og partenes kommunikasjon kunne nok oppfattes slik at entreprenøren erkjente utbedringsplikten. Men handlemåten kunne ikke forstås som en erkjennelse av erstatningsansvar, som her forutsatte grov uaktsomhet. Den forpliktelsen var ikke positivt og noenlunde klart erkjent.

To dommere hadde en særmerknad. De sluttet seg i det vesentlige til de rettslige utgangspunktene, men mente at Høyesterett ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å gjøre den konkrete vurderingen.

Dommen klargjør hva som skal til for at en fordring anses erkjent, slik at foreldelsesfristen avbrytes.

Kilde: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål om foreldelse?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*