Fast eiendom

Hva er skjønn?

By 1. mai 2023 januar 1st, 2024 No Comments

Skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, odelstakster og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.

Saken behandles som regel av en fagdommer og fire skjønnsmedlemmer. Disse utnevnes av statsforvalteren.

Kilde: domstol.no

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Har du spørsmål innen eiendomsjus?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*