Property Law

Hva er skjønn?

By 1. May 2023 #!31Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100+01:004631#31Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202431 01pm31pm-31Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100+01:008Europe/Oslo3131Europe/Oslo2024312024Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100598591pmMonday=1125#!31Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 1st, 2024#!31Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100+01:004631#/31Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202431#!31Mon, 01 Jan 2024 20:59:46 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, odelstakster og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.

Saken behandles som regel av en fagdommer og fire skjønnsmedlemmer. Disse utnevnes av statsforvalteren.

Kilde: domstol.no

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*