Property Law

Høyesterett: Krav om tvangsoppløsning av boligsameie kan trekkes tilbake

By 29. June 2023 #!30Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +0200+02:000630#30Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27am30am-30Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +02003311339amWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +0200+02:000630#/30Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 11:33:06 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments

To av sameierne i et boligsameie i Kristiansand krevde tvangsoppløsning av sameiet. Den tredje sameieren var enig. På dette grunnlaget besluttet tingretten at sameiet skulle tvangsoppløses etter den forenklede fremgangsmåten i sameieloven § 15 tredje ledd.

Senere ønsket de to saksøkerne å trekke saken fra tingretten fordi prisen var blitt for høy. Parallelt med at saken om tvangsoppløsning ble begjært hevet, krevde de to saksøkerne at sameiet skulle seksjoneres, altså deles opp i ulike bruksenheter. Tingretten og lagmannsretten mente at saksøkerne ikke kunne kreve at tvangssaken skulle avsluttes.

Høyesterett kom til at saksøkerne kunne trekke tilbake begjæringen om tvangsoppløsning. Omkostningene som har påløpt i en sak som heves på grunn av dette, må i utgangspunktet dekkes av saksøkerne. Andre sameiere vil regulært kunne kreve å tre inn i et påbegynt tvangssalg og med det hindre at tvangssalget stanses.

Videre slo Høyesterett fast at krav om eierseksjonering etter eierseksjonsloven § 9, som et utgangspunkt går foran et konkurrerende krav om tvangsoppløsning av sameiet.

Tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser ble opphevet.

Avgjørelsen avklarer adgangen til å trekke en sak om tvangsoppløsning av sameier. Den klargjør også hvordan retten skal behandle konkurrerende krav om tvangsoppløsning og seksjonering av boligsameier.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*