Property Law

Går inn for å få ned saksbehandlingstiden i Husleietvistutvalget

By 1. January 2024 #!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +0100+01:000129#29Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429 11am29am-29Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +0100+01:0010Europe/Oslo2929Europe/Oslo2024292024Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +01005810582amSunday=1125#!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +0100+01:00Europe/Oslo2#February 11th, 2024#!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +0100+01:000129#/29Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +0100+01:00-10Europe/Oslo2929Europe/Oslo202429#!29Sun, 11 Feb 2024 10:58:01 +0100+01:00Europe/Oslo2# No Comments

Fra nyttår innføres endringer i forskriften om Husleietvistutvalget (HTU), som blant annet åpner for at saksbehandler i HTU kan fatte vedtak i flere saker alene.

Formålet er å bidra til en effektivisering av saksbehandlingen i HTU, og legge til rette for at HTU kan opprettholde sin virksomhet som lavterskeltilbud, med kort saksbehandlingstid.

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*