Property LawCorporate law

Aksjeeierskifte utløste ikke forkjøpsrett til eiendom

By 6. July 2023 #!30Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +0200+02:001130#30Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +0200+02:00-12Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 12pm30pm-30Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +0200+02:0012Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +02004212429pmTuesday=1125#!30Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 12th, 2023#!30Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +0200+02:001130#/30Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +0200+02:00-12Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Tue, 12 Sep 2023 12:42:11 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments

På to naboeiendommer som benyttes i næring i Bremanger kommune, var det avtalt gjensidig forkjøpsrett til eiendommene. Etter at det ene eierselskapet fikk økonomiske vanskeligheter, innløste den opprinnelige aksjeeieren i dette selskapet en del av sine aksjer, samtidig som tre nye aksjeeiere tegnet seg ved nytegning av aksjer. Den opprinnelige aksjeeieren ble sittende igjen med en tredjedel av aksjene i selskapet.

Eieren av den andre eiendommen mente forkjøpsretten med dette var utløst og krevde å overta den aktuelle eiendommen.

Høyesterett kom til at endringen ikke var tilstrekkelig til å utløse forkjøpsretten. Riktignok kan forkjøpsrett utløses også ved aksjeeierskifte, men det kreves som hovedregel at 90 prosent av aksjene kommer på andre hender.

Saken avklarer terskelen for når aksjeeierskifte utløser forkjøpsrett til fast eiendom.

Source: Høyesterett

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*