Selskapsrett

Slik starter du aksjeselskap

By 27. mars 2019 september 27th, 2023 No Comments
Stiftelse av aksjeselskap

Når du skal starte et aksjeselskap, må du først stifte selskapet. Til det trengs et stiftelsesdokument. Før du gjør dette kan det være lurt å tenke igjennom forhold som hvem som skal sitte i selskapets styre og hva skal selskapet hete. Du må også vurdere om selskapet trenger å ha revisor og hvem dette i så fall skal være.

Styre og navn til selskapet

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem. Valg av styre skal gå fram av stiftelsesdokument. Stifterne må også ta stilling til hva selskapet skal hete.

Trenger selskapet revisor?

Hvis selskapet velger å ha revisor, må dette gå frem av stiftelsesdokumentet. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt, såkalt fravalg av revisjon. Vær oppmerksom på at du må sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret selv om det ikke skal revideres.

Stiftelse av selskapet

Den enkleste måten å stifte selskapet på, er å bruke Brønnøysundregistrenes elektroniske stiftelsesdokument.

Stifterne er de som starter opp selskapet og som skal eie aksjer. Dette kan være en eller flere fysiske eller juridiske personer, som for eksempel aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Velger du elektronisk stiftelsesdokument, vil du få hjelp til utfyllingen underveis, og opplysninger blir kontrollert mot de regelverkene som gjelder.

Når skjemaet er ferdig utfylt, må alle som har aksjer i selskapet signere stiftelsesdokumentet elektronisk. Brønnøysundregisteret sender melding om dette til alle som skal signere. Meldingen finner du i innboksen i Altinn.

Registrering av selskapet

Etter at alle har signert, vil du få det ferdige stiftelsesdokumentet i innboksen din i Altinn. Da følger det også med vedtekter for selskapet, som er satt opp på grunnlag av det du har fylt ut i skjemaet.

For å registrere selskapet, må du velge «Gå til registrering i Foretaksregisteret». Du går da direkte videre til utfylling av Samordnet registermelding, og opplysninger du har fylt inn i stiftelsesdokumentet blir direkte overført til dette skjemaet.

Innbetaling av aksjekapital

Stifterne må betale inn aksjekapital i aksjeselskapet. Hver aksje må være på like stort beløp.

Aksjekapitalen skal være minst 30 000 kroner, fordelt på en eller flere aksjer. Stifterne kan betale inn mer enn dette for aksjene, da betaler de overkurs. Summen av aksjekapital og overkurs utgjør aksjeinnskuddet. Beløpet kan betales inn i form av penger eller eiendeler, eller en kombinasjon av disse.

Når aksjekapitalen består av penger

Hvis hele aksjeinnskuddet innbetales i penger, er det mest vanlig å sette dette inn på en aksjekapitalkonto hos banken. Når hele summen består av penger, må bank, advokat, revisor eller regnskapsfører bekrefte innbetalingen. Du vil bli bedt om å legge inn organisasjonsnummer til den som skal bekrefte innbetalingen.

Dersom hele eller deler av aksjekapitalen består av eiendeler

Stifterne må i dette tilfellet utarbeide en redegjørelse som inneholder en beskrivelse av hver eiendel. De må også lage en erklæring om at eiendelene selskapet skal overta minst har den verdien som er avtalt. Redegjørelsen skal være undertegnet av alle stifterne og bekreftet av revisor.

Revisor skal også bekrefte at aksjeinnskuddet er innbetalt.

Fyll ut og signer

Du må registrere selskapet i Foretaksregisteret. Dette gjør du ved å benytte skjemaet «Samordnet registermelding». Når du har stiftet selskapet elektronisk, må du bruke lenken du har fått tilsendt i innboksen i Altinn. Samordnet registermelding vil da være klargjort slik at du enkelt kan fullføre registreringen.

Hvis du ikke har stiftet selskapet ditt gjennom elektronisk stiftelse, må du åpne skjemaet Samordnet registermelding og fylle det ut selv.

Frist for å sende inn

Fristen for når Brønnøysundregisteret må ha mottatt melding om registrering av selskapet, er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er signert av stifterne.

Vedleggskrav ved registrering

Når du skal registrere selskapet, må du laste opp stiftelsesdokumentet med vedtekter og bekreftelsen på innbetalt aksjekapital. Stiftelsesdokument med vedtekter ble automatisk opprettet for deg som stiftet selskapet elektronisk. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å legge ved flere dokumenter. Her kan du se oversikt over vedleggskravene.

Saken blir behandlet

Når saken har kommet inn til Brønnøysundregisteret, vil den bli behandlet av en saksbehandler. Saksbehandlingstiden pleier å ligge på ca. én uke.

Ved mangelfull innsending

Hvis det er mangler ved innsendingen, tar Brønnøysundregisteret kontakt med deg som har sendt inn meldingen. De vil da gi deg informasjon om hva du må gjøre for å rette opp manglene eller få vurdert saken på nytt.

Dersom du ikke hører noe

Dersom du ikke hører noe, kan det være fordi meldingen ikke er signert av alle. Du som har sendt inn meldingen kan se hvem som har signert og om saken er kommet inn til Brønnøysundregisteret.

Gratulerer med nytt selskap!

Så snart selskapet ditt er registrert, blir det kunngjort på nettsidene til Brønnøysundregisteret.

Når aksjeselskapet er registrert og har fått tildelt organisasjonsnummer, vil du motta et varsel på SMS eller e-post. Brønnøysundregisteret sender firmaattest til innboksen din i Altinn. Du kan også når som helst hente ut attesten gratis på brreg.no.

Kunngjøring av nyregistrering inneholder alltid opplysning om selskapets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, formål, forretningsadresse og styre. Hvis selskapet har revisor eller daglig leder inneholder kunngjøringen også opplysninger om dette.

Etter noen dager sender Brønnøysundregisteret ut faktura til den som ble oppgitt som mottaker ved registrering. Du finner fakturaen i innboksen i Altinn.

Her finner du informasjon om Gebyr for registrering.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen selskapsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*