Selskapsrett

Fravalg av revisjon

By 24. mars 2019 desember 2nd, 2019 No Comments

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Dette kalles gjerne fravalg av revisjon. Vilkårene er flere, og det finnes unntak. Merk at du uansett må sende inn årsregnskap, altså selv om det ikke skal revideres.

Selskapet kan velge bort revisjon dersom

 • driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner
 • balansesummen er lavere enn 23 millioner kroner
 • gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

Hvis selskapet ikke vil revidere årsregnskapet før det første årsregnskapet er fastsatt, må aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen være mindre enn 23 millioner kroner.

Du kan ikke velge bort revisjon dersom selskapet

 • driver med apotek- eller advokatvirksomhet
 • er godkjent som entreprenør etter lotteriloven
 • er morselskap i konsern og konsernet i sin helhet har
  • driftsinntekt som er 6 millioner kroner eller mer
  • balansesum på kroner 23 millioner eller mer, og
  • 10 eller flere ansatte
 • er under tilsyn av Finanstilsynet
 • er pålagt revisjon av skatte- eller avgiftsmyndighetene

Hvis selskapet skal ha revisor, må revisor velges på stiftelsesmøte eller generalforsamling.

Hva gjør du hvis selskapet ikke lenger skal ha revisor?

Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved generalforsamlingsprotokoll i inneværende år som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon. Fravalg av revisjon melder du i Samordnet registermelding.

Frist for å melde fravalg av revisjon

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres. Deretter må du straks sende inn melding til Foretaksregisteret. Meldingen må være mottatt hos Brønnøysundregistrene få dager etter generalforsamlingens beslutning. Det er først når fravalget er registrert at det blir gjeldende.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Atle Melø

Partner

Atle arbeider primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen internasjonal personbeskatning.

Arbeidserfaring
2016- Advokat/Partner, Advokatfirmaet Melø
2016-16 Manager/Fast advokat, Deloitte Advokatfirma
2014-16 Høyskolelektor, Handelshøyskolen i Trondheim
2013-16 Advokat, Deloitte Advokatfirma
2011-13 Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma
2010- Foreleser i forretningsjus, Handelshøyskolen BI
2007- Foreleser i forretningsjus, NTNU
Utdanning
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo