Arbeidsrett

Ikke hopp bukk over drøftingsmøte

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Dette følger…
Atle Melø
8. februar 2021