Arbeidsrett

Oppsigelse av ansatte som er permittert

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt fra lønnsplikten. Behovet for permittering må være av midlertidig art, og arbeidsgiver må ha rimelig…
Atle Melø
14. september 2021