Arbeidsrett

Oppsigelse av ansatte som er permittert

By 14. september 2021 september 27th, 2023 No Comments
Oppsigelse av ansatte som er permittert

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt fra lønnsplikten. Behovet for permittering må være av midlertidig art, og arbeidsgiver må ha rimelig grunn til å tro at forholdene vil bedre seg innen en viss tid.

Bedrifter må fortløpende vurdere om vilkårene for permittering er til stede

Bedrifter som har permittert ansatte, må fortløpende vurdere om vilkårene for permittering er til stede. Etter hvert som situasjonen utvikler seg, kan det vise seg at bedriftens utfordringer med å sysselsette arbeidstakeren er av varig karakter. Da vil det ikke lenger være grunnlag for permittering, og arbeidsgivers eneste mulighet for å fri seg fra lønnsplikten vil være oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold.

Lønn ved oppsigelse

Dersom arbeidsgiver sier opp arbeidstaker som er permittert, vil arbeidsgivers lønnsplikt inntre for lovbestemt eller avtalt oppsigelsestid etter ordinære oppsigelsesregler. Det vil si at permitteringen anses som opphørt fra dette tidspunktet. Lønnsplikten vil starte fra den dagen den ansatte mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om arbeidsgiver ikke har arbeidsoppgaver å tilby arbeidstakeren.

Viktig å følge spillereglene

Det er viktig at alle formkrav for oppsigelse og krav til saklighet er oppfylt, slik at oppsigelsen står seg som gyldig. I forbindelse med oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, er det også viktig at arbeidsgiver kan dokumentere en saklig utvelgelse av arbeidstakerne som rammes av nedbemanningen.

Les også: Permittering av ansatte

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Har du spørsmål innen arbeidsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*