Arbeidsrett

Fordeler med å utforme stillingsinstruks i arbeidsforhold

By 14. september 2021 september 27th, 2023 No Comments
Fordeler med å utforme stillingsinstruks i arbeidsforhold

En stillingsinstruks i arbeidsforhold beskriver stillingens ansvarsområder, herunder hvilket ansvar og hvilke plikter som ligger til stillingen. Den kan også liste opp arbeidsoppgaver, samt organisasjonsmessig plassering av stillingen. Stillingsinstruksen bidrar i så måte til å utfylle arbeidsavtalen.

Det stilles ingen formelle krav til stillingsinstruksen, men det er en fordel at det fremgår tydelig at den ansatte er gjort kjent med stillingsinstruksen, f. eks. ved påtegning.

Det er for øvrig flere fordeler forbundet med bruk av stillingsinstrukser:

  • Begge parter får klare rammer å forholde seg til: For arbeidstaker vil en stillingsinstruks klargjøre arbeidsoppgavene, samt hva som forventes av ham eller henne. For arbeidsgiver kan stillingsinstruksen være et nyttig verktøy for å organisere, samordne og fordele ansvar og oppgaver mellom arbeidstakerne i bedriften.
  • Det er lettere for arbeidsgiver å stille krav til resultater: Når arbeidstaker har klart for seg hva som forventes, vil det også bli lettere for arbeidsgiver å stille krav til resultater. Stillingsinstruksen kan også være et godt utgangspunkt for evaluering i medarbeidersamtaler.
  • Det er lettere for arbeidsgiver å vurdere om det kan gjøres endringer i arbeidsoppgavene: Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan foreta endringer av arbeidsoppgavene så lenge det er innenfor rammen av arbeidsforholdet. En stillingsinstruks vil sammen med arbeidsavtalen danne rammen for arbeidsforholdet.
Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Har du spørsmål innen arbeidsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*