Fast eiendom

Ny dom fra Høyesterett om det ulovfestede kontraktshjelperansvaret

By 28. mai 2020 september 27th, 2023 No Comments
Ny dom fra Høyesterett om det ulovfestede kontraktshjelperansvaret

Høyesterett kom til at hovedentreprenøren ikke kunne holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret for skade som underentreprenøren uaktsomt hadde påført et annet objekt enn kontraktsgjenstanden.

Kystverket (byggherren) og Alf Brekken og Sønner AS (hovedentreprenøren) hadde inngått kontrakt om utbedringsarbeider på to frittliggende moloer utenfor Andenes havn. Kontrakten var inngått på grunnlag av standardavtalen NS 8406. Hovedentreprenøren hadde leid inn en underentreprenør til å transportere steinmasser som skulle benyttes til utbedringsarbeidet. Under slepet av lekteren med steinmassene fra havna til en av moloene, ble det påført skade på et seilingsmerke i indre havn.

Høyesterett fant det ikke nødvendig å ta stilling til om NS 8406 inneholdt en uttømmende regulering av hovedentreprenørens kontraktsansvar, da hovedentreprenøren i denne saken uansett ikke kunne holdes erstatningsansvarlig overfor byggherren på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret. Høyesterett viste til at rekkevidden av et slikt ansvar må avgjøres etter en konkret vurdering fra tilfelle til tilfelle, hvor de momentene som her inngikk i ansvarsvurderingen, vil ha betydning.

Dommen gir veiledning for innholdet av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.

Kilde: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen kontrakt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*