All Posts By

Atle Melø

Company Law

Nedsettelse av aksjekapital

Generalforsamlingen kan vedta å sette ned aksjekapitalen i et selskap. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes…
Atle Melø
24. March 2019
Company Law

Forhøyelse av aksjekapital

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer eller ved at selskapets egne midler overføres fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital…
Atle Melø
24. March 2019
Company Law

Aksjelovens krav til aksjekapital

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen. Aksjeinnskudd må bekreftes før selskapet kan bli registrert i…
Atle Melø
24. March 2019
Property Law

Sjekkliste for tinglysing

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing – det sikrer raskere tinglysing. Her er en enkel sjekkliste som du kan bruke for å påse at du har husket…
Atle Melø
20. March 2019