Tax Law

Regjeringen foreslår økt formuesskatt

By 10. November 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200+02:001630#30Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200202209pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200+02:001630#/30Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:20:16 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Regjeringen foreslår økt formuesskatt

Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke verdsettelsen av flere typer formuesobjekter og å øke formuesskattesatsen. Samtidig foreslår regjeringen å øke bunnfradraget, slik at færre med lave formuer skal betale formuesskatt.

Økt verdsettelse

I «Hurdalsplattformen» heter det at aksjer og næringseiendom mv. skal verdsettes til 80 prosent. Regjeringen skal vurdere en ny avgrensning som skjermer driftsmidler fra økt verdsettelse i formuesskatten. Dette skal utredes nærmere. Regjeringen foreslår i denne omgang en moderat økning i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv., fra 55 prosent i 2021 til 65 prosent i 2022.

Regjeringen foreslår videre å øke verdsettelsen av de dyreste primærboligene. Den delen av verdien som overstiger 10 millioner kroner, får økt verdsettelsen fra 25 prosent i 2021 til 50 prosent fra 2022.

Det foreslås at formuesverdien av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.

Økt bunnfradrag

Regjeringen foreslår at bunnfradraget økes fra 1,5 millioner kroner i 2021 til 1,65 millioner kroner i 2022.

Økt skattesats

Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen med 0,1 prosentenheter til 0,95 prosent i 2022.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, kapittel 4.

Source: Finansdepartementet

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*