Property Law

Visste du at du som regel har rettshjelpsdekning innbakt i innbo- eller boligforsikringen din?

By 5. February 2022 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200+02:003430#30Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200122129pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200+02:003430#/30Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:12:34 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Rettshjelpsforsikring

Mange tvister relaterer seg til fast eiendom, f.eks. håndverkertvister, nabotvister eller reklamasjonssaker. Da kan det være nyttig å vite at tvisten som oftest er dekket under innbo- eller boligforsikringen din.

Vi er behjelpelig med å undersøke hvorvidt den aktuelle tvisten er dekningsmessig under forsikringen din, og vi hjelper også til med å innhente rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet der vi finner at det foreligger – uten kostnad for deg.

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

Any questions for us?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*