Property Law

Visste du at du som regel har rettshjelpsdekning innbakt i innbo- eller boligforsikringen din?

By 5. February 2022 #!28Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +0100+01:005728#28Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +0100+01:00-10Europe/Oslo2828Europe/Oslo202328 05am28am-28Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +0100+01:0010Europe/Oslo2828Europe/Oslo2023282023Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +01001310132amSunday=1125#!28Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +0100+01:00Europe/Oslo2#February 5th, 2023#!28Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +0100+01:005728#/28Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +0100+01:00-10Europe/Oslo2828Europe/Oslo202328#!28Sun, 05 Feb 2023 10:13:57 +0100+01:00Europe/Oslo2# No Comments

Mange tvister relaterer seg til fast eiendom, f.eks. håndverkertvister, nabotvister eller reklamasjonssaker. Da kan det være nyttig å vite at tvisten som oftest er dekket under innbo- eller boligforsikringen din.

Vi er behjelpelig med å undersøke hvorvidt den aktuelle tvisten er dekningsmessig under forsikringen din, og vi hjelper også til med å innhente rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet der vi finner at det foreligger – uten kostnad for deg.

Ta kontakt med oss på post@melo.no eller telefon 73 52 44 10, så hjelper vi deg.

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer