Fast eiendom

Gyldigheten av utbyggingsavtale

Et foretak i Førde hadde i utbyggingsavtale med kommunen påtatt seg å betale et kontantbidrag for å få dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i en reguleringsplan. Høyesterett kom til at bestemmelsen om…
Atle Melø
18. desember 2021